Scholen blijven vooralsnog gesloten

Friday 3 April , 20201326

Alternatieve onderwijsmethoden worden uitgewerkt

Gelet op de maatregelen die thans gelden voor het bestrijden van het COVID-19 virus, is het niet waarschijnlijk dat de scholen op 15 april opengaan. Het openen van de scholen is tot nader orde niet haalbaar, zei Onderwijsminister Lilian Ferrier tijdens de persconferentie in de Congreshal.

Zolang veiligheidsmaatregelen als social distancing, het opschorten van openbaar vervoer en een samenscholingsverbod van meer dan tien personen gelden, zullen scholen gesloten moeten blijven. Er worden alternatieve methoden uitgewerkt om het onderwijsproces in aangepaste vorm voortgang te laten vinden. Concreet wordt gewerkt aan online lessen en lessen op televisie voor de vijfde en zesde klas van de Lagere School.

 Afstandsonderwijs

Andere maatregelen die worden getroffen om het onderwijsproces ondanks de COVID-19 crisis te kunnen continueren zijn: herprogrammering van de leerstof, repetities en schoolonderzoeken en het aanbieden van afstandsonderwijs via lokale televisie.

Minister Ferrier deelde mee dat de komende week al een aanvang wordt gemaakt afstandsonderwijs, de zogenoemde STREAM, voor vijfde en zesdeklassers. Een paar televisiestations hebben hun medewerking in deze toegezegd en er wordt uitgekeken naar meer tv-zenders die hun medewerking willen verlenen. De bewindsvrouw doet een beroep op ouders en verzorgers om de komende periode zoveel mogelijk bezig te zijn met de kinderen en hun leerstof, zodat ze geen grote leerachterstanden hebben wanneer de school weer van start gaat.


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”