Start inspectie vaartuigen en vistuigen voor vergunning 2020 

Tuesday 8 October , 2019280

Het onderdirectoraat Visserij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is gestart met de inspectie van vaar- en vistuigen voor de verlenging van de vergunning voor het jaar 2020. De eerste groep vaartuigen op de lijst is die van de Binnenwaterenvisserij (BV).

Onder leiding van Parveen Amritpersad, hoofd van de afdeling Monitoring & Inspectie, wordt dagelijks volgens een vastgesteld schema tot en met 17 oktober 2019 inspecties uitgevoerd in de districten Paramaribo, Wanica en Commewijne.  Opgemerkt dient te worden dat deze jaarlijkse inspectie anders dan normaal wordt uitgevoerd. De vergunninghouder dient op een door het onderdirectoraat Visserij vastgestelde datum, alle onder zijn beheer zijnde vissersvaartuigen per visserijcategorie compleet met vistuig aan te bieden voor inspecties. Hiervan zijn de vergunninghouders ruim van tevoren, schriftelijk dan wel telefonisch op de hoogte gesteld. Deze manier van inspecteren is op voorstel en in nauw overleg met de verschillende vissersorganisaties voorbereid. Zij hebben het schema ook gedeeld met hun leden en hun op het hart gedrukt hieraan gevolg te geven. Dezelfde werkwijze zal ook gehanteerd worden bij de overige visserij categorieën. Er wordt onder anderen geïnspecteerd op de lengte van de boot, de maaswijdte van de visnetten en als de naam en registratienummer van de vaartuigen op de juiste wijze zijn aangebracht op het vaartuig. Voor de bv-vergunninghouders geldt dat zij in de rivieren en in de riviermonden mogen vissen tot een door het onderdirectoraat visserij vastgesteld afgebakend gebied.

Helaas was op de eerste dag van de inspectie de opkomst van de vergunninghouders/booteigenaren niet naar verwachting. Mevr. Amritpersad zal dit bespreken met minister Rabin Parmessar en in overleg met de vertegenwoordigers zal worden nagegaan welke gepaste maatregelen er zullen worden getroffen. Eveneens zijn er tijdens de inspectiewerkzaamheden zaken geconstateerd, die op tafel zullen worden gelegd.

De inspectie voor de vergunning voor het jaar 2020 is dit jaar vroeg begonnen. Dit in opdracht van minister Parmessar om zodoende de ordening van de visserijsector scherper en vlotter te laten verlopen. Het is meer regel dan uitzondering dat de visvergunningen laat worden verstrekt aan de vergunninghouders; hierin wil de bewindsman verbetering brengen.


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”