Start openbaar onderwijs en crèches verschoven naar 8 juni

Saturday 30 May , 2020653

De toets- en examenklassen van de basis-, VOJ- en VOS-scholen starten op 8 juni 2020. Ook de crèches en peuterscholen zullen op die dag worden heropend. Het ministerie van Volksgezondheid zal afhankelijk van de gezondheidssituatie, de toestemming geven om over te gaan tot het openen van deze instellingen. Uit voorzorg is een incubatieperiode van twee weken na de verkiezingsdatum van 25 mei 2020 in acht genomen.

Gezondheidssituatie
De sociale afstand is op de verkiezingsdag zoveel mogelijk in acht genomen, echter wordt uit voorzorg een incubatie periode ingelast ter bescherming van elke burger. Gezien het feit dat een groot deel van de samenleving zich niet houdt aan de COVID-19 maatregelen en het nog onduidelijk is wat zich de komende twee weken zal afspelen, is het mogelijk dat deze startdatum weer wordt verschoven.

COVID-19 protocol
Voor zowel de scholen als de overige instellingen zijn COVID-19 protocollen bepaald. De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Lilian Ferrier, gaf tijdens de reguliere persconferentie van vrijdag 29 mei 2020 richtlijnen door. Ouders, die hun kinderen afzetten, mogen het schoolterrein niet betreden. Ook blijven kantines gesloten. In de lokalen zal de sociale afstand behouden worden tussen de leerlingen. De leerlingen van de lagere klassen zullen om beurten worden onderwezen. Vooralsnog worden zij via afstand onderwezen. Ferrier zegt dat leerlingen op dit moment nog niet getoetst worden, omdat de verschillen tussen de regio’s nu nog te groot zijn. “Alle leerkrachten zijn opgeroepen aanwezig te zijn op school”, zegt de minister van Onderwijs.

Onderwijs nabij de oostgrens
De bewindsvrouw gaf verder aan dat de scholen aan de oostgrens pas zullen worden opengesteld als de COVID-19 dreiging aldaar onder controle is. Op dit moment wordt er zoveel als mogelijk lesmateriaal geplaatst op de tablets, die zullen worden ingezet voor het onderwijzen van de pupillen in de gebieden waar het onderwijsproces nog niet kan worden hervat. Ook zijn niet alle leerkrachten terug in die gebieden.

Het schooljaar 2019-2020 eindigt op 31 augustus 2020. Dat houdt in dat de Pinkstervakantie voor dit jaar door bijzondere redenen komt te vervallen.


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”