Statement Caricom jeugdambassadeurs Wereld Aids dag

Monday 2 December , 2019310

Op 1 december wordt Wereld Aids dag herdacht. Het HIV-virus werd voor het eerst in 1983 ontdekt, alhoewel jaren daarvoor veel slachtoffers door de dodelijke ziekte met name Aids werden genoteerd. Door de jaren heen is het aantal HIV/AIDS-geïnfecteerden toegenomen. In Suriname registreerde men tot op heden nog nieuwe geïnfecteerden.  In Suriname leven er naar schatting 5600 mensen, ongeveer 1,4% van de Surinaamse populatie tussen de leeftijden van 15 en 49 jaar, met HIV/AIDS. Door gebrek aan data en doordat mensen zich niet regelmatig laten testen, wordt geschat dat dit getal nog hoger ligt. Onder de risicogroepen voor het oplopen van HIV vallen de adolescenten. Deze groep jongeren tussen de leeftijd van 15 en 24 jaar maken deel uit van 27% van de nieuwe geïnfecteerden in het Caribisch gebied.

Het CARICOM Youth Ambassadors korps (CYA korps) is een organisatie voor en door jongeren. Eén van haar vele taken is het ontwikkelen, coördineren en implementeren van programmaʼs met en voor jongeren, afgestemd op onder andere HIV/AIDS. Sinds het ontstaan van het CYAP is er continue aandacht besteedt aan dit belangrijk onderwerp, gezien de hoge percentages van nieuwe HIV/AIDS-geïnfecteerden onder de jongeren van het Caribisch gebied. Momenteel worden er verschillende HIV/AIDS-programmaʼs uitgevoerd in de Caribische regio, waaronder Suriname. Ook onder huidig ambassadeurschap is dit een belangrijk aandachtspunt in het beleidsplan 2019-2021.

Youth Advisors zijn ingezet die hun input zullen geven op beleidsgebied Reproductieve en Seksuele gezondheidszorg en HIV/AIDS. Zij zullen samen met de jeugdambassadeurs en de rest van het CYA korps meehelpen programmaʼs te ontwikkelen en te implementeren met als hoofddoel de Surinaamse jeugd bewuster te maken over het HIV/AIDS probleem die steeds toeneemt en ook levens onder haar eist. Het grootste risico dat de epidemie in Suriname uitbreidt, komt van mensen die niet weten dat ze HIV hebben. Door onwetendheid is de kans op het overdragen van het virus groter. Het is dus van eminent belang je status te kennen en dat kan alleen door je te laten testen.

Er zijn verschillende laboratoria en organisaties in Suriname waar je terecht kan voor het testen op het HIV-virus. Mocht het zijn dat je het HIV-virus hebt, wil dit niet perse zeggen dat dit het einde is van je leven. Als dit virus in een vroeg stadium wordt ontdekt, kan men gelijk van start gaan met HIV-remmers. Deze remmers kunnen zo effectief werken dat een HIV-geïnfecteerde die deze gebruikt, zelfs dezelfde levensverwachting kan hebben als iemand die niet besmet is met het HIV-virus. Maar het is van eminent belang dat je je vroegtijdig laat testen en behandelen!

Wij geven als advies, leef een verantwoordelijk, beschermd seksueel leven. Laat jij en je seksuele partner(s) regelmatig en dus optijd testen.


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”