Statement in het kader van de Internationale dag voor Mensen met een Beperking

Tuesday 3 December , 2019426

Het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is vanuit de Regering verantwoordelijk voor onder anderen, het welzijnsbeleid in Suriname. Het beleid is erop gericht welzijn te garanderen voor elke Surinaamse burger, in het bijzonder de kwetsbaren.

Op een dag als vandaag, 03 december, de Internationale dag voor de mens met een beperking, wil het Ministerie de mens met een beperking aanmoedigen te blijven streven naar die onafhankelijkheid welke hij of zij nastreeft. Dit geeft niet aan dat het Ministerie zich dan onttrekt van haar verantwoordelijkheid, maar juist alles in het werk zal stellen de doelgroep zoveel als mogelijk tegemoet te komen in dit streven. Willen wij anno 2019 de mens met een beperking een helpende hand bieden, dan moeten we als Overheid en bedrijfsleven de handen in elkaar slaan en werken aan de voorwaarden om het hebben van een zelfstandig bestaan voor de doelgroep te garanderen.

De eerste stap voor het bewerkstelligen van de nodige voorwaarden is in 2017 gezet door het aannemen van de Conventie voor Rechten voor Mensen met een Beperking. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft een faciliterende rol bij de implementatie van deze Conventie, waarbij wij als natie nu ervoor dient te zorgen dat de zaken opgenomen in de Conventie worden uitgevoerd en de doelgroep de nodige ondersteuning geniet bij het bewerkstelligen van haar doelen. In samenwerking met internationale organisaties, N.G.O’s en relevante ministeries zal dit jaar nog worden gewerkt aan het produceren van een rapport dat aangeeft hoe ver Suriname staat bij de uitvoering van de artikelen genoemd in de Conventie. Dit zal ertoe bijdragen de pijnputten verder zullen worden blootgesteld waardoor er gericht kan worden ingespeeld middels beleid.

Het Ministerie is zich ervan bewust dat we ver weg zijn van het ideaal beeld, maar verzekert de mens met een beperking dat zij, door samen te werken met andere actoren het nagestreefde welzijn zal bewerkstelligen. De eerste stap daartoe is het garanderen van onafhankelijkheid voor de doelgroep. Het verbeteren van de toegang opleidingsmogelijkheden, de arbeidsmarkt en het stimuleren ondernemerschap zijn slecht enkele van de vele manieren om te komen op het gewenste niveau. Daarnaast wederom de installatie van de Nationale Adviesraad Mensen met een Beperking en installatie Raad van mensen met een Beperking conform de Wet Opvanginstellingen.

Gedenkdagen als vandaag worden meestal gebruikt om de betrokkenen een hart onder de riem te steken, maar het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting gaat liever voor het vergroten van manieren om in contact met elkaar te blijven en zodoende samen te werken aan het tot stand brengen van een samenleving met voldoende ontplooiings- en ontwikkelingsmogelijkheden voor een IEDER. Laten we de handen in elkaar slaan en samen hordes nemen! Laat vandaag 3 december 2019 de start zijn van een hernieuwde aanpak. Blijft u via de voor u bekende kanalen van het Ministerie in contact met ons en laten we de samenwerking nieuw leven inblazen.


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”