Surinaamse regering treft voorzieningen voor gestrande burgers

Tuesday 17 March , 2020549

De Surinaamse regering heeft naar aanleiding de situatie rondom COVID-19 voorzieningen getroffen voor gestrande burgers. De diplomatieke en consulaire diensten zijn geïnstrueerd om Surinaamse staatburgers en ingezetenen die willen repatriëren naar Suriname te registreren. De Surinaamse regering biedt ook een financieel tegemoetkomingspakket aan behoeftige Surinaamse staatsburgers die als gevolg van de ontstane situatie langer vertoeven in het buitenland en niet meer in hun levensbehoefte kunnen voorzien. Deze informatie heeft Luziano Truideman, directeur Algemeen Beheer en Consulaire Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) gepresenteerd. De BuZa-topper heeft deze update gegeven op 17 maart 2020, tijdens de persconferentie inzake COVID-19, waarbij overheidsvertegenwoordigers de samenleving dagelijks inlichten over de stand van zaken.

Directeur Truideman zegt dat geregistreerde personen worden geïnstrueerd om contact op te nemen met de vliegmaatschappijen en of reisagenten. De personen zullen aan de volgende criteria moeten voldoen teruggebracht te worden naar hun Suriname: – Surinaamse staatsburger moeten zijn; – In het bezit moeten zijn van een geldige PSA-kaart; – In het bezit zijn van een geldige verblijf- of werkvergunning; – Ook zullen ze in het bezit moeten zijn van een geldige ticket met een retourdatum voor 13 april 2020; – Ook zullen deze personen bereid moeten zijn om zich te onderwerpen aan een verplichte quarantaine voor een periode van 14 dagen volgens de voorschriften van het ministerie van Volksgezondheid.

Voor wat betreft de financiële tegemoetkoming zijn de criteria om in aanmerking te komen; – Je moet Surinaamse staatsburger zijn; – Niet over een reisverzekering beschikken; – Niet bij familie of vrienden hebben gelogeerd (dit kan je aantonen door het overleggen van een bewijs van hotelverblijf). De registratie van de behoeftige gestrande passagiers geschiedt via de diplomatieke en consulaire diensten van Suriname. Deze maatregel is reeds op 37 gestrande Surinaamse burgers die zich in Miami bevinden toegepast. Ook in Belem zijn er een paar mensen die geholpen zullen worden. In Nederland hebben reeds twee personen gebruik gemaakt van de financiële tegemoetkoming.

Vandaag heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken het korps diplomatiek en de vertegenwoordigers van internationale organisaties hier te lande geïnformeerd over de door de regering getroffen maatregelen van de regering om verdere spreiding van COVID-19 te voorkomen.

Voor de diplomatieke en protocollaire assistentie zullen diensten vanuit het hoofdkwartier via telefoon en email worden afgehandeld. Dat is ook gecommuniceerd naar de gemeenschap. Ook is duidelijkheid verschaft over repatriatie vluchten (outbound) om vreemdelingen (niet ingezetenen) terug te brengen naar hun land. Surinaamse staatsburgers zijn op verschillende locaties gestrand. Onder andere in Nederland, India, Amerika, Columbia, Guyana, Frans-Guyana, Curaçao, Panama en Trinidad. Als gevolg van de verscherpte maatregel, is het personenverkeer via lucht en over water is stopgezet tot en met 13 april 2020, ter voorkoming van verdere verspreiding van COVID-19.

“Persoonlijk contact tussen het personeel en bezoekers op het ministerie wordt zoveel als mogelijk vermeden. Spoedverzoeken en eventuele registraties dienen te geschieden via de volgende emailadressen: – conza@gov.sr en – conza.suriname@gmail.com. Slechts spoed visa-aanvragen zullen worden verstrekt en dat zal geschieden na afstemming met het Nationale COVID-19 Management Team, zegt de directeur. “

Overige visa-aanvragen zijn onhold vanaf 14 maart 2020. Op de visa website is de mededeling geplaatst dat het personenverkeer volledig stopgezet is voor 30 dagen, ingaande 14 maart 2020.


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”