Suriname roept op tot vrede tijdens de 8ste Summit of the Americas

Sunday 15 April , 2018286

Suriname heeft in de toespraak tijdens de 8ste Hemispherische Topontmoeting van de Amerika’s het belang benadrukt van het betrekken van alle landen in discussies die van belang zijn voor vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling van het Westelijk Halfrond. De geschiedenis heeft ons voldoende ervaringen gelaten, welke aangeven dat isolatie en uitsluiting niet bevorderlijk zijn voor het oplossen van vraagstukken de Regio rakende.

Suriname heeft in dit kader het belang benadrukt van dialoog voor de vreedzame oplossing van geschillen, respect voor de soevereiniteit alsmede het niet inmengen in de interne aangelegenheden van een land.

Voorts is benadrukt dat het versterken van democratisch bestuur, alsmede de bestrijding van corruptie belangrijke elementen zijn voor het verwezenlijken van duurzame ontwikkeling. De samenwerking op nationaal-, regionaal- en internationaal niveau, alsmede tussen de publieke en private sector, en het maatschappelijk middenveld, werd benadrukt.

Ons land heeft voorts opgeroepen tot capaciteit en institutionele versterking, onderwijs en bewustwording in democratische waarden voor het kunnen creëren van een cultuur van transparantie teneinde de duurzame ontwikkeling van de Naties en burgers te waarborgen.

Deze topontmoeting wordt om de drie jaar gehouden in een van de landen op het Westelijk Halfrond. Het gastland van deze 8ste Summit heeft als centraal thema gekozen “Democratic Governance against Corruption”.

Naast de vergadering van Staatshoofden en Regeringsleiders zijn in Lima vergaderingen gehouden van de volgende Fora: Jongeren, het Maatschappelijk Middenveld, Inheemsen en de private sector alsmede een vergadering van parlementariërs van het Westelijk Halfrond (ParlAmericas). Deze actoren hebben hun bevindingen en aanbevelingen vervolgens gepresenteerd aan de plenaire vergadering.

Minister Yldiz Pollack-Beighle, die President Desiré Delano Bouterse, vertegenwoordigde, heeft in de marge van deze topontmoeting voorts geparticipeerd in ontmoetingen van de CARICOM, die gehouden zijn met Premier Justin Trudeau van Canada en een vertegenwoordiging van het Amerikaans Congres. Deze ontmoetingen hadden onder meer tot doel de prioriteiten van de Caribische Regio te benadrukken.

Er hebben voorts enkele gesprekken in de marge van de Summit plaatsgevonden met onder andere: Bolivia, Brazilië en Guyana voor het bespreken van de bilaterale samenwerking met die landen.

Ook heeft de Summit  geresulteerd in de aanname van een slotdocument, welke meer bekend staat als de “Lima Commitment”, waarin de landen zich uitspreken om gezamenlijk te werken aan het treffen van maatregelen voor het beteugelen van corruptie.


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”