Suriname verstevigt relatie met ACP-landen

Monday 16 March , 2020421

De minister van Buitenlandse Zaken, H.E. Yldiz Pollack-Beighle, heeft tijdens een recent werkbezoek aan Brussel, België een bilateraal onderhoud gehad met de nieuwe Secretaris-Generaal (SG) van de Afrikaanse-, Caraïbische en Pacifische groep van (ACP) Staten, Z.E. Georges Rebelo Pinto Chikoti, die op 2 maart jongstleden zijn ambtstermijn van 5 jaar is aangevangen. Dit onderhoud was bedoeld ter versteviging van de bilaterale relatie met de ACP.

Voorafgaand aan het onderhoud heeft de Minister van Buitenlandse Zaken de Herziene Georgetown Overeenkomst ondertekent. Met de ondertekening op 12 maart 2020, onderschrijft de Republiek Suriname haar wil tot intensievere samenwerking tussen de Afrikaanse, Caraïbische en Pacifische (ACP) landen. Hiermee zijn we als land onderdeel geworden van het nieuwe juridische raamwerk waarbinnen de ACP- EU-relatie zich zal bewegen. De ACP wordt door de Herziene Georgetown Overeenkomst een Internationale Organisatie en zal zich nog meer richten op de duurzame ontwikkeling en onderlinge samenwerking tussen de lidstaten. In dit verband werd ook met de SG gesproken over de Post- Cotonou onderhandelingen.

De SG Chikoti, werd geïnformeerd over de opkomende Algemene, Vrije en Geheime verkiezingen die in Suriname zullen plaatsvinden. Tegen de achtergrond van de goede reputatie van ons land met betrekking tot het organiseren van eerlijke-, vrije- en geheime verkiezingen in een vredige atmosfeer, is het verzoek gedaan om een electorale waarnemersmissie van de ACP naar Suriname af te vaardigen. Dit verzoek is in positieve consideratie genomen.

 

Minister Pollack-Beighle heeft in het kader van de versterking van de samenwerking met de ACP, de SG uitgenodigd om een bezoek te brengen aan Suriname. De SG accepteerde het aanbod en heeft toegezegd, als onderdeel van zijn 100-dagen plan, ook een reis naar de Republiek Suriname te zullen maken.

SG Chikoti heeft geïnformeerd dat de ACP zich heeft gecommitteerd om via de World Health Organization (WHO) een financiële tegemoetkoming te doen aan de lid landen van de ACP voor de aanpak van COVID-19. De minister heeft aangegeven dat Suriname hiervan ook gebruik zal maken en via de Surinaamse Missie in Brussel daartoe follow up zal doen.

Ook is van de gelegenheid gebruik gemaakt om aandacht te vragen voor de consideratie om ook bekwame Surinaamse burgers op het ACP Secretariaat te werk te stellen of stage te doen lopen. De SG heeft dit voorstel verwelkomd.

Voorts zijn ter versterking van de bilaterale samenwerking met de Belgische autoriteiten ook afspraken gemaakt voor gerichte coöperatie op de gebieden van migratie, veiligheid en trainingsmogelijkheden, voor nieuwe economische sectoren gericht op de vooruitzichten binnen onder andere; Zorg, ICT, Toerisme, Landbouw en Mijnbouw. Ook is er gesproken over het uitvoeren van technische missies teneinde de consulaire samenwerking te vergroten. 

Eerste visumafschaffings overeenkomst met Europees land

Het officieel werkbezoek van de minister van Buitenlandse Zaken aan Estonia is uitgesteld, vanwege de ontwikkelingen m.b.t. het COVID-19. Noch thans heeft de Niet- Residerende Ambassadeur van de Republiek Suriname voor Estonia, namens de Minister van Buitenlandse Zaken, de eerste Visumafschaffings Overeenkomst, voor houders van Diplomatieke paspoorten, met een Europees land, op 13 maart jongstleden getekend.


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”