Technische oplevering verharde wegen Belfimaproject

Thursday 13 February , 2020133

De Menkendam krijgt geleidelijk een ander aanblik. Nadat enkele jaren geleden deze straat in het ressort Latour door de regering Bouterse I was gerehabiliteerd, worden thans de zijwegen bestraat. Op dinsdag 11 februari heeft de technische oplevering plaatsgevonden van vijf verharde zijwegen, te weten: Tennis-, Dambord-, Kwartet-, Lamachee- en Atletiekstraat. Deze straten die tevens deel uitmaken van het nabijgelegen Belfimaproject sieren met hun herinrichting de omgeving, tot genot van de buurtbewoners. Het project is onderdeel van het Landelijke Bestratingsprogrammma I en II van het ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C). 

Minister Vijay Chotkan feliciteerde de buurtbewoners met dit heugelijke feit, maar deed tevens een beroep op hun om de wegen schoon en mooi te houden. “Gooi geen vuil op straat of in de riolering”, aldus de bewindsman, die de gemeenschap van de buurt ook op het hart drukte om haar huisvuil tijdig gereed te zetten voor de vuilophaaldienst, Zo kunnen zij ook voorkomen dat zwerfvuil in het ontwateringssysteem terecht komt.

Het Landelijke Bestratingsprogramma I en II dat in 2018 van start ging, wordt in fasen uitgevoerd. De regering heeft besloten dit programma uit te voeren in gebieden die voornamelijk bij regenval te kampen met wateroverlast. Alvorens de wegen worden verhard, worden er dan ook rioleringswerkzaamheden uitgevoerd. Het verharden gebeurt middels bestraten of asfalteren. De regering is voor de uitvoering van dit bestratingsprogramma met Kuldipsingh Infra NV in zee gegaan.

Menkendam is één van de gebieden, die in het Landelijke Bestratingsprogramma zijn opgenomen. De dinsdag opgeleverde straten waren voorheen zandwegen, waarvan de ontwatering te wensen overliet. De rioleringen zijn eerst vervangen, waarna de wegfundering is heringericht.

De buurtbewoners zijn ingenomen met deze aanpak door de regering. Er was sprake van jarenlange wateroverlast tijdens regen. Zij vroegen gelijk ook aandacht voor onder meer Pontbuiten waar men ook kampt met wateroverlast.

Minister Chotkan zegt tegenover het Nationaal Informatie Instituut (NII) dat zijn ministerie naast het Landelijke Bestratingsprogramma I en II het National Infrastructure Programma in uitvoer heeft. Binnen dit programma worden gezamenlijk met belanghebbenden in verschillende districten de rioleringen aangepakt en wegen verhard. Beide programma’s moeten volgens de bewindsman bijdragen aan betere infrastructuur in ons land.


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”