Tevreden mensen bij uitbetaling Algemene Kinderbijslag

Thursday 15 August , 20194181

Bij de dienst Administratie Uitbetaling Sociale Voorzieningen(AUSV) van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, was er vanochtend een enorme drukte. Het ministerie heeft vandaag, donderdag 15 augustus, een aanvang gemaakt met de uitbetaling van de Algemene Kinderbijslag (AKB).

Ouders van het ressort Tammenga mochten per kind SRD 600 in ontvangst nemen. Dat is voor een periode van 1 jaar. Per maand krijgt een kind SRD 50 aan kinderbijslag. “We zijn blij dat het zover is. Onze complimenten voor de inzet van minister Misiekaba,” geeft een moeder aan, die voor haar vier kinderen SRD 2400 heeft ontvangen.

“De samenleving moet weten dat de kinderen recht hebben op het geld en wij van het ministerie maken geen grappen daarmee. Wij hadden beloofd de kinderbijslag uit te betalen en dat gebeurd nu,” zegt Monche Atompai, die belast is met de coördinatie van de uitbetaling.

Ouders kunnen hun kinderen registeren bij Bureau Algemene Kinderbijslag aan de Gemenelandsweg 112. Zij moeten bij het registreren hun familieboek, twee pasfoto’s en een gezinsuittreksel meenemen. Ook kinderen van ambtenaren komen in aanmerking voor kinderbijslag. De ouders van deze kinderen moeten hun zaken regelen via de afdeling personeelszaken van het departement waar zij te werk zijn gesteld.

De betaling van AKB gaat tot 16 september 2019. Per ressort worden de ouders opgeroepen om de sociale ondersteuning aan kinderen in ontvangst te nemen.

 


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”