Tweede traject grondpapieren Coronie afgerond

Friday 14 February , 2020331

Het deel van de gemeenschap van Coronie, dat in november 2019 haar bereidverklaring voor een stuk perceel in ontvangst heeft genomen, is op vrijdag 14 februari 2020 in de gelegenheid gesteld om de stukken ter aanvaarding in het district Coronie in te dienen.

Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) heeft gemeend de gemeenschap van het boven genoemd district tegemoet te komen en doet de afhandeling van het tweede traject (de aanvaarding) in het district zelf. Hiermee wordt ook het landmetersproject afgerond.

Coronie is het district geweest waar het landmetersproject als pilot is uitgevoerd. Degenen die in aanmerking zijn gekomen reageren zeer positief over de handelingen en de werkwijze van het ministerie tot nu toe. “Je hoeft niet meer vroeg op te staan om naar de stad af te reizen en verblijf te zoeken”, zegt district bewoonster Wijntuin. Ze bedankt het ministerie hartelijk voor de wijze waarop zij nu te werk gaat. Volgens meneer Aurellio Mac-Intosh beleidsadviseur op RGB   zal het ministerie in maart de beschikkingen uitreiken aan de belanghebbenden. Het gaat om 88 stukken die afgerond en uitgereikt zullen worden.


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”