Vervolg plenaire sessie met beheersorganisaties sportaccommodaties

Thursday 12 September , 2019277

Door het ministerie van Sport- en Jeugdzaken is verdere invulling gegeven aan haar beleid met betrekking tot de versterking van beheersorganisaties van sportaccommodaties om te komen tot duurzame en toegankelijke sportfaciliteiten.

Wederom is middels expertise vanuit de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), op 7 september jongstleden, met de op deze sessie aanwezige vertegenwoordigers van diverse beheersorganisaties van gedachte gewisseld over onder andere de structuur van de organisaties, het beleid met betrekking tot de exploitatie en de opzet en verbetering van het financieel administratief systeem betreffende de exploitatie van de respectieve sportaccommodaties. Gedurende deze workshop verkregen informatie zal door de KNVB een handboek worden samengesteld welke als leidraad zal dienen en structuur zal brengen in de wijze waarop in het beheer en onderhoud van de accommodaties wordt voorzien.

Het ministerie tracht middels deze nieuwe aanpak van versterking en verzelfstandiging van de beheersorganisaties invulling te geven aan haar faciliterende rol binnen haar beleidsgebied waardoor ze tevens voldoet aan haar taak om zorg te dragen voor de aanwezigheid, toegankelijkheid en instandhouding van voldoende sport -en beweeg faciliteiten ten behoeve van de totale gemeenschap.


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”