Vicepresident gaat in op actuele zaken

Monday 13 May , 2019377

Vicepresident Ashwin Adhin, is in De Nationale Assemblee (DNA) ingegaan op enkele actuele zaken. Zo ging de bewindsman allereerst in op de kwestie binnen de Surinaamse Postspaarbank (SPSB). De bewindsman betreurt het dat op een schandalige wijze de privacy van vele rekeninghouders op straat ligt. Onderzoek wordt verricht door twee accountantsbureaus en door de regering wordt het onderzoeksresultaat afgewacht. Ter onderzoek zijn documenten opgestuurd naar het Openbaar Ministerie en deze justitiële werkarm zal bepalen hoe en wanneer het onderzoek zal plaatsvinden, zei de vicepresident.

De vicepresident Adhin ging vandaag op deze kwestie in bij de voortzetting van de begrotingsbehandeling over het dienstjaar 2019. Hij benadrukte dat niemand in staat is om aan overheidsgelden te komen.  De bewindsman stelde dat minister Gillmore Hoefdraad over de kwestie SPSB in zijn redevoering, hierop dieper zal ingaan.

De bewindsman ging kort in op de recente wijziging in het kabinet dat er per donderdag 16 mei, vier nieuwe ministers aantreden. Volgens hem moet dit gezien worden in het kader van het halen van de gestelde regeringsdoelen. De nieuwe ministers zullen na afstemming met de leiding van DNA, gepresenteerd worden aan de volksvertegenwoordiging.

De vicepresident ging ook in op uitspraken die gedaan zijn in een televisie programma door de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), met betrekking tot het aantal personen dat hij genoemd zou hebben dat maandelijks een inkomen krijgt van de overheid. De bewindsman noemde eerder een aantal personen van 83.152, maar het aantal omvat niet uitsluitend ambtenaren.

Uit informatie van het Centraal Bureau Mechanische Administratie (CEBUMA), heeft de vp de recente informatie per maart 2019 aan het parlement voorgehouden. Het gaat om een aantal van 44.338 landsdienaren, waarvan 38.338 ambtenaren in vaste dienst zijn. Hiernaast heeft de overheid ook de zorg over 28.677 overheidsgepensioneerden en onderstandgenietenden, alsook de circa 3.747 personen werkzaam in de verschillende ziekenhuizen. Ook zijn meegenomen de personen die op parttimebasis hun diensten leveren en de leerkrachten werkzaam in het bijzonder onderwijs. In totaal komt dat neer op een aantal 83.152. De bewindsman benadrukt dat slechts 38.000 ambtenaren in vaste dienst zijn. Hij merkte ook op dat het aantal ambtenaren als percentage van de totale werkgelegenheid is afgenomen. De totale werkgelegenheid is toegenomen ten opzichte van het aantal ambtenaren, stelde de vicepresident. Hij deed een beroep op gevestigde organisaties als de VES om de juiste informatie aan de samenleving voor te houden. De vp stelt nooit te hebben gezegd dat ons land 83.152 landsdienaren telt.


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”