Volksgezondheid rond onderzoek reiziger uit Congo af

Friday 23 August , 2019164

In een eerder bericht heeft het Ministerie van Volksgezondheid melding gemaakt van een reiziger die onlangs de Democratische Republiek Congo heeft bezocht en via Amsterdam naar Suriname is afgereisd op 19 augustus jongstleden. Aangegeven was dat de reisgeschiedenis van de reiziger onduidelijk bleek, waarvoor hij was afgezonderd. Conform het vastgestelde protocol met de juiste structuren voor internationale gezondheidsvoorschriften van de World Health Organization (WHO) is de passagier onderzocht door terzake deskundigen.

De passagier is met medewerking van een tolk ondervraagd naar zijn reisgeschiedenis en het eventueel in contact zijn met al dan niet mogelijke dragers of lijders van het ebola virus. Benadrukt wordt dat de reiziger klachtenvrij was en is, niet uit een epidemisch gebied komt en zijn reisgeschiedenis helemaal duidelijk is. Op grond hiervan wordt gesteld dat hij geen gezondheidsrisico vormt. Vanuit epidemiologisch oogpunt zal er wel follow up met de reiziger plaatsvinden gedurende zijn verblijf in Suriname.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft samen met nationale en internationale stakeholders gehandeld conform de WHO standaarden en het vastgestelde “Protocol voor screening en afzondering van verdachte Ebola gevallen bij de officiële grensposten van Suriname”.

Echter is gebleken is dat er justitiële issues zijn, waardoor de zaak is overgedragen aan het ministerie van Justitie & Politie.


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”