Voorlichting bij rondleiding op LVV versterkt met overdracht van pesticide kennis

Saturday 13 July , 2019192

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft haar aanpak met betrekking tot voorlichting geven aan scholieren en overige geïnteresseerden uitgebreid. Naast het onder directoraat Landbouw (ODL) gaat nu ook de afdeling Bestrijdingsmiddelen van het onder directoraat Onderzoek, Afzet en Verwerking (ODLOAV) voorlichting geven en wel over het verantwoord gebruik van pesticiden en de beschermingskleding PPE bij het spuiten van pesticiden.

De leerlingen van de Samuelschool der EBG hebben op 12 juli 2019 een bezoek gebracht aan het ministerie van LVV. De voorlichters van ODL hebben eerst informatie over hoe zaden in te zaaien in plantenbakjes versterkt. Daarna werd in de plantenkas een demonstratie gegeven over hoe te planten in de grond. Voorafgaand aan het uitzaaien hebben de leerlingen geleerd hoe de grond te bewerken. De leerlingen en begeleiders mochten het geleerde daarna zelf toepassen. Merkwaardig is dat sommige kinderen het verschil niet kennen tussen groene tomaten en antroewa’s. Kinderen moeten als het aan het ministerie ligt vroegtijdig informatie krijgen over de landbouw.

De rondleiding werd vervolgd met een presentatie over het gebruik van pesticide. Op kindvriendelijke wijze werd aan de leerlingen verteld dat pesticiden, zoals muskieten kaars of insectenspray, schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens en dier. Verder zijn de leerlingen erop gewezen, dat gebruikers zich te allen tijde moeten beschermen bij het bespuiten van groenten en/of fruit. Aan de kinderen is meegegeven deze informatie te delen met mensen in hun omgeving. Op deze manier wordt de awareness van verantwoord pesticide gebruik verspreid onder de gemeenschap. De Samuelschool wilt graag weer een moestuin opzetten welke zal worden ondersteund door voorlichters van LVV.

Eén der taken van het ministerie van LVV is, om de gemeenschap te faciliteren, begeleiden, stimuleren en te motiveren om mee te werken aan gezond en veilig voedsel. Minister Rabin Parmessar beijvert zich persoonlijk over het op gang brengen van de awareness over het verantwoord gebruik van pesticide. Scholen of organisaties kunnen vrijblijvend een schrijven richten aan het ministerie voor een rondleiding.


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”