Wereld Suïcide Preventiedag

Tuesday 10 September , 2019176

Het Ministerie van Volksgezondheid staat als verantwoordelijke voor de Gezondheidszorg in Suriname, stil bij Wereld Suïcide Preventiedag. 10 september 2019 is daarom de dag om meer dan ooit aandacht te trekken voor de suïcideproblematiek. Suïcide wordt gekoppeld aan geestelijke gezondheid, zoals depressie en alcohol- en drugsgebruik, etc. Iedereen heeft weleens te maken met enige vorm van depressie door stress, financiële problemen, relatieproblemen, ziekte of pijn, maar niet een ieder kan ermee omgaan. Het herkennen van het probleem en hulp zoeken gebeurt nog te weinig. Mensen praten, zoals met de meeste psychische ziektes het geval is, niet gauw over hun problemen. Ze blijven er heel lang mee lopen en als het teveel wordt, wordt vaak de gang naar zelfmoord ingezet.

Volgens cijfers van de WHO, sterven per jaar rond 800.000 mensen aan suïcide, in Suriname is dat gemiddeld 130. De groep in de leeftijdsklasse 15 en 29 jaar heeft suïcide als tweede voornaamste doodsoorzaak. Voor elke suïcide zijn er meer dan 20 suïcide pogers. De impact die dit heeft op families, vrienden, collega’s is vaak eentje van ongeloof en het verdriet is moeilijk te verwerken. Haast iedereen heeft weleens iemand in zijn omgeving meegemaakt die of een poging heeft gewaagd, of zelfmoord heeft gepleegd.

Suïcide is echter voorkombaar. Het beleid van het ministerie is erop gericht, om samen met belangrijke partners meer invulling te geven aan het Nationaal Suïcide Preventie-en Interventieplan 2016-2020. Samen met het PCS en de PAHO staat er een Suïcide congres gepland voor 07 oktober 2019, met het doel een voorstel te formuleren voor een nationale suïcide preventie aanpak voor Suriname. Tegelijkertijd wordt al intersectoraal beleid ontwikkeld op het gebied van pesticide gebruik en toegankelijkheid daarvan, gezien de meeste suïcide gevallen te wijten zijn aan inname van pesticide. Ook andere middelen die gebruikt worden zoals wapens, medicijnen hebben de aandacht. Daarnaast wordt ook nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van de media in de wijze van berichtgeving.

Het allerbelangrijkste advies van het ministerie is, “Verbreek de taboe met betrekking tot geestelijke gezondheid, bespreek het probleem!!!!”


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”